Chi phí học tại Newzealand
08/01/2015

Môi trường học tập ở NewZealand rất trong lành, an toàn và ít tụ điểm giải trí, thêm vào đó chi phí học tại NZ chỉ bằng 70% chi phí tại các nước khác 

Do đó NewZeand ngày càng trổ thành 1 quốc gia có nền giáo dục chất lượngcao, hiệnđại với chi phí học và sinh hoạt thấp.

CHƯƠNG  TRÌNH  HỌC

      CHI  PHÍ 

                        CHI PHÍ KHÁC

Fee ghi danh

$       150

 

 

 

  •   Homestay                    $  9.200 

 

  •   Sách vở                       $     500 

 

  •   Bảo hiễm                     $     600 

 

  •   Các chi phí khác          $   3.000 

 

Trung Học Phổ thông

$   13,000

Cao đẵng nghề

$   13.000

Đại Học

$   20,000

Thạc sĩ

$   25,000

Tiếng Anh học thuật

$    350/tuần

 ( tham khảo tủy theo ngành và bậc học ) 

Thời gian nhập học 

-  khóa Anh văn: đầu mỗi tuần hoặc mỗi tháng

-  khóa Dự bị, Cao Đẳng, Đại học và sau Đại học: Tháng 2, 7

-  khóa Trung học: Tháng 2, 4, 7, 10

X
X