Học bổng Du học Úc
08/01/2015

Học bổng Australia Awards gồm 3 chương trình, đó là:

  1. Chương trình Endeavour Awards: Endeavour Awards là chương trình học bổng dựa trên năng lực, mang tính cạnh tranh quốc tế cho những công dân Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông, Châu Âu và Châu Mỹ được học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Úc. Học bổng này cũng dành cơ hội cho Công dân Úc đi học tập tại nước ngoài. Thông tin chi tiết có tại : www.deewr.gov.au/endeavouraward
  2. Học Bổng Năng Lực Lãnh Đạo Australia (ALA) –dành cho ứng viên sau đại học tại Australia chú trọng phát triển năng lực của các nhà lãnh đạo, những người có tầm ảnh hưởng tới cải cách chính sách và phát triển kinh tế xã hội của đất nước họ cũng như của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.. Thông tin chi tiết có thể tìm thấy tại: www.ausaid.gov.au/scholar
  3. Học Bổng Phát Triển Australia (Australian Development Scholarships – ADS) –trang bị những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thúc đẩy thay đổi và tạo ảnh hưởng đối với những thành quả phát triển của quốc gia thông qua các chương trình lấy bằng đại học và cao học tại Australia. Thông tin chi tiết có thể tìm thấy tại: www.ausaid.gov.au/scholar

    Các loại học bổng khác

Các tổ chức từ thiện và tổ chức quốc tế cũng cung cấp học bổng cho du học sinh. Bạn phải nộp đơn xin học bổng này ở Việt Nam, thay vì ở Australia.

Thông tin hướng dẫn về các chương trình học bổng dành cho sinh viên các nước thuộc khối Thịnh Vượng Chung muốn theo đuổi chương trình sau đại học , bạn có thể tham khảo trên trang web http://www.acu.ac.uk/  (Association of Commonwealth Universities)

Ðây là các chương trình học bổng của các Chính Phủ và tổ chức như Rotary International, Ngân Hàng Thế Giới (World Bank), Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health Organisation), Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (Asian Development Bank), Liên Hiệp Quốc (United Nations), Quỹ Rockefeller (Rockefeller Foundation) và một số tổ chức khác. 

Để tìm hiểu thông tin về các loại học bổng và xem bạn có phù hợp với tiêu chuẩn không, hãy truy cậphttp://www.studyinaustralia.gov.au/en/StudyCosts/Scholarships

Để tìm hiểu thông tin về học bổng của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt nam, hãy truy cậphttp://www.vied.vn/vn/default.aspx

X
X