Thị thực du học Hàn Quốc 2
08/01/2015

1) Hộ chiếu 2) Đơn xin cấp visa (+ 1 tấm hình 3,5 × 3,5) 3) Giấy báo nhập học (do hiệu trưởng trường cấp) 4) Bằng cấp và bảng điểm của  trường cao nhất 5) Giấy tờ chứng minh tài chính §  ¬Giấy xác nhận số dư tài khoản Ngân hàng > 10.000 USD  trong vòng 3 tháng §  Giấy xác nhận việc làm  hoặc giấy phép  đăng ký kinh doanh hoặc §  Giấy đóng...

X
X