Thông tin du học Đức
08/01/2015

Tiếng Đức là một trong những ngôn ngữ văn hóa, khoa học và giao lưu quan trọng nhất và là một trong mười ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Là tiếng mẹ đẻ của trên 100 triệu người, tiếng Đức là ngôn ngữ được dùng nhiều nhất ở châu Âu bên cạnh tiếng Nga

 

Thông tin mới từ ngày 01/01/2007 cho người muốn đi du học Đức!

Bạn có thể tìm được các thông tin cần thiết ở đây.

        (Trích  nguồn http://www.hanoi.diplo.de/Vertretung/hanoi/vi/06/Kultur.html )

Khi được nhận vào học tại Studienkolleg, các Sinh viên phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học Chương trình bằng tiếng Đức dạy tại đây. Kỳ thi này có thể được thi lại một lần, tại một số Studienkollegs hai lần. Để chuẩn bị cho kỳ thi thứ hai, đa số các Studienkollegs có những khóa chuẩn bị cấp tốc.

Các Học viên đang học Studienkolleg được xem như là Sinh viên chính qui của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng mà Studienkolleg trực thuộc trong khoảng thời gian học.

Kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại học (Universität, Technische Hochschule):

Các khóa dạy trong Studienkolleg có trọng tâm theo nguyện vọng học sau này của người tân Sinh viên.

Kỳ thi bao gồm phần Lý thuyết và phần Vấn đáp.

Môn Đức ngữ là môn thi bắt buộc. Đối với những người có bằng "Zentrale Oberstufenprüfung" (ZOP), "Kleines Deutsches Sprachdiplom" (KDS), "Großes Deutsches Sprachdiplom" (GDS) của Viện Goethe, bằng "TestDaF TDN 4" hay đã đậu kỳ thi "Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber" (DSH) thì được miễn thi môn Đức Ngữ.

Ngành học Đại học tại các Studienkolleg có các khóa học như sau:

  • Khóa T: Cho các ngành Khoa học Kỹ thuật, Toán học và Khoa học Tự nhiên (ngoại trừ các Ngành Sinh học)
  • Khóa M: Cho các ngành Y học và Sinh học
  • Khóa W: Cho các ngành Kinh tế học và Khoa học Xã hội
  • Khóa G: Cho các ngành Nhân văn học, Xã hội học, Mỹ thuật, Nhạc và Ngành Đức ngữ
  • Khóa S: Cho các ngành Ngôn ngữ (ngoại trừ ngành Đức ngữ)
X
X