Website các Trường tại NewZealand
08/01/2015

Học sinh Việt Nam đến New Zealand thường tập trung ở 4 thành phố: Auckland, Wellington, Chrischurch, Dunedin và Nam luôn nằm trong danh sách những học sinh đứng đầu tại các trường học ở New Zealand.

Các ngành học chủ yếu là ngành thương mại, cơ khí, kiến trúc, du lịch, trong đó, ấn tượng nhất đối với nhiều sinh viên du học là chương trình đào tạo ngoại ngữ.

 

X
X